Naturreservat

I Laholms kommun finns det 40 olika naturreservat. Många av dem går att upptäcka genom vandringsleder eller information på platsen. Här nere har vi listat de naturreservat som är anpassade för dig som besökare.

Två vuxna och ett barn står vid en sjö iförda regnkläder.

Utflykt i Hjörneredsområdet.

Blåalt, Mästocka

Blåalt är en gammal, orörd skog som främst består av ek och bok. Träden är mellan 160 och 240 år gamla och är hem för många sällsynta mossor och lavar. En 2,5 kilometer lång strövstig leder dig genom reservatets centrala delar.

Karta över Blåat Länk till annan webbplats.

Göstorp skog, Veinge

I Göstorp skog samsas lövdominerade naturskogar med myrstråk, kärr och sjöar. Skogen har en orörd prägel och här kan du njuta av stillheten. Det finns två vandringsleder och längs med stigarna finns små informationsskyltar som berättar om både naturen i Göstorp och områdets historia.

Karta över Göstorp skog Länk till annan webbplats.

Hökafältet, Mellbystrand

Hökareservatet bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog. I reservatet finns vandringsleder, MTB-leder, grillplats och utegym. Här finns också en 2,5 kilometer lång led som är särskilt anpassad för rullstol, rullator eller barnvagn.

Karta över Hökafältet Länk till annan webbplats.

Karsefors, Ysby

En vandring genom Karsefors naturreservat bjuder på många fina upplevelser. Här kan du vandra en ca 2,5 km lång slinga längs med Lagans gamla åfåra. Om våren täcker blommande vitsippor skogsmarken och på sommaren tar trädens skira grönska över.

Karta över Karsefors Länk till annan webbplats.

Mästocka ljunghed, Mästocka

Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden. Du får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var. Här kan du vandra en 2,5 km lång slinga som tar dig genom reservatet och den vackra Björsjö som ligger precis intill.

Karta över Mästocka ljunghed Länk till annan webbplats.

Mästocka ljunghed. Foto: Patrik Leonardsson.

Norra Skummeslövs sanddynsreservat

Norra Skummeslöv domineras av planterad tallskog på ett före detta flygsandfält. Reservatet genomkorsas av vältrampade vandringsstigar och är en grön oas i ett annars tättbebyggt område.

Karta över Norra Skummeslöv sanddynsreservat Länk till annan webbplats.

Osbecks bokskogar, Hasslöv

Osbecks bokskogar gör sig kanske allra bäst om våren när solljuset silar ner genom bokarnas ljusgröna lövverk. Men reservatet är värt ett besök under alla årstider och här finns det flera markerade vandringsslingor att välja mellan och även grill- och rastplatser. Här finns även en stor dos av historia som sträcker sig bak till bronsåldern.

Karta över Osbecks bokskogar Länk till annan webbplats.

Osbecks bokskogar. Foto: Richard Asztalos.

Prästaskogen, Knäred

Prästaskogen är ett naturskönt område med vackra gamla ekskogar som minner om gamla tiders utmarksbeten. Genom området går bland annat Hallandsleden och andra stigar. Det finns en slinga i reservatet som är tillgänglighetsanpassad för allas möjlighet att njuta av omgivningarna och här finns även härliga grill- och rastplatser att ta del av.

Karta över Prästskogen Länk till annan webbplats.

Rönnö, Mästocka

Du som besöker Rönnö möts av ett stort område med orörd myr och gammal naturskog. Vissa av träden är runt 200 år gamla. Vandra gärna på någon av lederna och njut av omgivningarna och stillheten.

Karta över Rönnö Länk till annan webbplats.

Mer information

För mer information om alla naturreservat i Laholms kommun, se Länsstyrelsen Hallands webbplats. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: