Historiska platser

Laholm är Hallands äldsta stad med anor från 1200-talet, men det har levt folk i området långt innan dess. Det vittnar inte minst den mycket rika förekomsten av fornlämningar om. Historiskt har jordbruket, fisket och keramiken varit viktiga näringsgrenar.

Vippentorpet

Vippentorpet i Ysby uppfördes omkring år 1778 och är en så kallad högloftsstuga.

Gamleby

Laholms medeltida anor undgår ingen som promenerar i Gamleby. Här, i den äldsta delen av staden, finns det gamla gatunätet och den oregelbundna stadsplaneringen från medeltiden kvar. Husen är byggda i korsvirke och tegel, typiskt för södra Halland, och speglar hur de gamla småstäderna som levde på handel, hantverk och jordbruk såg ut. Trädgårdarna är sagolikt vackra utmed de vindlande gränderna. Under våren prunkar diverse lökar och fruktträd, och på sommaren är det bland annat klängrosor, malva och clematis som utmärker blomprakten.

I Gamleby ligger också Gamla Krukmakeriet (Krukmakaregränd 2) och S:t Clemens kyrka, byggd 1225 med tornet från 1632. Målningarna i taket är gjorda av Einar Forseth och glasmålningarna av Erik Olson från Halmstadgruppen.

Två personer promenerar på kullerstensgator i en gammal stadsdel i Laholm.

Gamleby är Laholms äldsta stadsdel. Foto: Anders Andersson.

Lugnarohögen

Lugnarohögen i Hasslöv (Lugnarovägen 2) är en gravhög från yngre bronsåldern, cirka 800–600 f.Kr, som blev en smärre sensation när den grävdes ut 1926. Graven visade sig innehålla en stensättning i form av ett skepp, vilket var den första i sitt slag i Sverige. Ett snabbt beslut togs att bevara denna upptäckt för eftervärlden: en kupol gjöts över skeppet och från den intilliggande stugan byggdes en underjordisk gång som gör att vi än i dag kan se graven inifrån. Efter en omfattande renovering nyöppnade graven som besöksmål sommaren 2020. Lugnarohögen har endast öppet sommartid.

Läs mer om Lugnarohögens historia och öppettider

En stor gravhög från bronsåldern med gräs på. Bredvid högen finns en röd stuga.

Vågar du gå in i Lugnarohögen i Hasslöv?

Örelids gravfält

Bakom Tjärby kyrka avtecknar sig Örelids gravfält mot horisonten, beläget på en strandvall från slutskedet av istiden. På platsen finns 36 resta stenar och 4 högar från bronsåldern. En av högarna undersöktes 1930 och arkeologerna hittade en mansgrav med bronsdolk och dubbelknappar. De resta stenarna är från järnåldern, och flera av dem har lokala namn, exempelvis "kyrkgumman" och "krokstenen".

Det finns en parkering invid rondellen av riksväg 15 vid Tjärby kyrka. Från parkeringen finns en stig upp till gravfältet – en skylt visar vägen.

Några gamla gravstenar på en kulle med ett stort träd.

Ett av de mäktigaste gravfälten i södra Halland.

Sjöaredsstenen

Fram till 1645 var Knäred gränsbygd mellan Sverige och Danmark. År 1613 blev orten vida känd genom den fred, som satte punkt för Kalmarkriget. Fredsförhandlingarna hölls i Sjöared nära Smålandsgränsen, och där står nu en minnessten, rest 1925 av Hallands museum. För den unge Gustav II Adolf var det en hård fred. Bland annat krävde danskarna en svidande stor lösensumma för befästningen Älvsborg. En miljon riksdaler fick svenskarna punga ut med för Älvsborgs lösen.

Se platsen i Google maps Länk till annan webbplats.

En stor, avlång sten med text på. Runt om syns träd och gräs.

På minnesstenen står det "Freden i Knäred slöts här den 20 januari 1613".

Byggnadsminnen

I Laholms kommun finns i dag nio byggnadsminnen:

  • Backstugan i Fladalt
  • Bollaltebygget, Knäred (kulturreservat)
  • Edenberga brandstation
  • Hausknechtska huset, Laholm
  • Lottens i Västralt
  • Skottorps slott
  • Bostadshuset "Skidbacken", Doktorn 5, Laholm
  • Vallens slott, Våxtorp
  • Vippentorpet, Ysby

Lagaholms slottsruin

Lagaholm är en slottsruin i centrala Laholm, som ligger precis intill kraftverket i Lagan. Lagaholm omnämns redan år 1231 i den danske Kung Valdemars jordebok, vilket befäster Laholm som den äldsta staden i Halland. Syftet med borgens läge på holmen i Lagan var främst att kontrollera kommunikationerna på ån, landtrafiken mellan Helsingborg och Oslo samt handelsstigarna från inlandet.

Först på 1600-talet moderniserades slottet på order av den danske kungen Christian IV. Det fick en femhörnig form för att kunna stå emot den nya tidens krigsföring och samtidigt ha möjlighet att ståndsmässigt ta emot en kung med sällskap. År 1675 beslutade Karl XI att riva Lagaholm och under 1930-talet grävdes ruinen fram och restaurerades på initiativ av Laholms borgmästare Axel Malmquist (1895–1980).

Flygbild över Lagaholms slottsruin. Vid ruinen syns ån Lagan och ett kraftverk.

Lagaholms femhörniga slottsruin intill kraftverket i centrala Laholm.

Fler tips

Det finns en uppsjö av intressanta historiska platser i Laholms kommun. Bland övriga kan nämnas Sjöboholms slottsruin i Hishult och Strandhotellet i Mellbystrand.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan