I naturen till fots

Laholms kommun är berikat med vacker och omväxlande natur. Här finns böljande bokskogar, karga sanddynelandskap, djupa granskogar och flera mil av slingor och stigar att upptäcka. Nedan följer några tips på naturområden och naturreservat som du inte får missa!

Osbecks bokskogar på Hallandsås

Osbecks bokskogar

På Hallandsås nordsluttning, strax intill orten Hasslöv, ligger naturreservatet Osbecks bokskogar – döpt efter Carl von Linnés lärjunge Pehr Osbeck som verkade här under andra halvan av 1700-talet. Skogarna har gamla anor och tillhör några av landets mest värdefulla lövskogsområden. Här finns det flera markerade vandringsleder bland porlande bäckar, sällsynta mossor och intressanta fornlämningar.

Karta över Osbecks bokskogar Länk till annan webbplats.

Mästocka ljunghed

Mästocka ljunghed är en kvarleva av det vidsträckta hedområdet som tidigare täckte stora delar av Halland. Att besöka heden i Mästocka är som att resa i tiden: du får en uppfattning om hur storslaget det forna hedlandskapet en gång var. I maj–juni blommar hårginst – Hallands guldgula landskapsblomma – och senare på hösten färgas heden lila av ljung. Intill naturreservatet ligger Björsjön med sin mysiga badplats och möjlighet till övernattning.

Karta över Mästocka ljunghed Länk till annan webbplats.

En lilagrön ljunghed. Långt bort står ett ensamt träd.

Mästocka ljunghed. Foto: Patrik Leonardsson.

Hökafältets naturreservat

Hökafältets naturreservat i norra Mellbystrand är ett för Halland och hela landet värdefullt sanddynsområde, med såväl öppna dynområden som våtmarker och skog. Reservatet bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog.

Karta över Hökafältets naturreservat Länk till annan webbplats.

Såghuslund

Såghuslund, ett knappt stenkast från Laholms stadskärna, är ett stort lövskogsområde som sluttar ner mot Lagan. Miljön är näringsrik och luftfuktigheten hög – det gör skogen varierad och spännande. I den trolska, urskogsliknande miljön finns bland annat ett tjugotal mäktiga ekar.

Karta över Såghuslund Länk till annan webbplats.

Prästaskogen i Knäred

Förbi hängbron över Krokån i Knäred hittar du Prästaskogens naturområde. Platsen bjuder på vackert vattenspel från Kvarnfallet och vandring i natursköna miljöer. Härigenom går även Hallandsleden, där du kan välja att vandra vidare både norr- och söderöver.

Karta över Prästaskogen Länk till annan webbplats.

Svarvareskogen

I centrala Skummeslövsstrand ligger Svarvareskogens naturreservat, som utgör en del av det forna flygsandsfältet. Skogen har en gedigen historia och berättar om kampen om den härjande flygsanden som till slut ledde till att detta vackra område byggdes upp. Svarvareskogen har flera markerade motionsslingor och består mestadels av tall, men har även inslag av gran och björk.

Karta över Svarvareskogen Länk till annan webbplats.

Vindrarps naturreservat

Se till att ha bra skor när du besöker Vindrarps naturreservat på Hallandsås nordsluttning. Terrängen lutar ständigt uppåt; från reservatets norra delar till de södra uppe på åsen är höjdskillnaden ungefär 160 meter. Här blandas grönskande lövskog och glimrande bäckar med ruiner från torp från 1700-talet och framåt.

Karta över Vindrarps naturreservat Länk till annan webbplats.

Prästaskogen i Knäred

Prästaskogen i Knäred

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: