Vågar du gå in i en bronsåldersgrav?

Redan under bronsåldern (1700–500 f.Kr.) var Laholmsslätten en populär plats att bo på. Därför finns här många lämningar från tidsperioden och speciellt i Hasslövs distrikt, där bland annat den unika Lugnarohögen ligger.

Lugnarohögen. Entrén går via den lilla röda stugan till höger.

Lugnarohögen

Lugnarohögen i Hasslöv (Lugnarovägen 2) är en gravhög från yngre bronsåldern, cirka 800–600 f.Kr, som blev en smärre sensation när den grävdes ut 1926. Graven visade sig innehålla en stensättning i form av ett skepp, vilket var den första i sitt slag i Sverige. Ett snabbt beslut togs att bevara denna upptäckt för eftervärlden: en kupol gjöts över skeppet och från den intilliggande stugan byggdes en underjordisk gång som gör att vi än i dag kan se graven inifrån.

Besöksmålet invigdes 1927 av bland andra kronprins Gustaf Adolf och har därefter varit ett populärt utflyktsmål bland såväl lokalinvånare som turister. Efter en omfattande renovering öppnades Lugnarohögen på nytt sommaren 2020. I den intilliggande stugan finns en basutställning om bronsåldern samt ingången till gravhögen. Verksamheten drivs av Laholms kommun.

Öppettider 2024:

Mer information kommer.

Gammalt fotografi på fyra män som står nere i en bronsåldersgrav.

Bild från utgrävningen 1926. Från vänster: Ludvig Nobel, Victor Ewald, Folke Hansen och en lokal medhjälpare.

Andra fornlämningar i Hasslöv

Lassahusstenen

Uppe på Hallandsås, mitt i en hage i naturreservatet Osbecks bokskogar, finns Lassahusstenen. Det är ett stort flyttblock fullt av fascinerande hällristningar från bronsåldern. Lassahusstenen upptäcktes 1924 och hällristningarna på stenen består av bland annat skålgropar, fotsulor, rännor och två skepp. Skeppsristningar är ovanliga i Halland, och förutom de på Lassahusstenen har man endast funnit sådana på tre andra platser. Vid ingångarna till hagen finns både skyltar som visar vägen och informationsskyltar som berättar om Lassahusstenen.

Se platsen i Google maps Länk till annan webbplats.

Skålgropssten

På en annan plats i Osbecks bokskogar, inte så långt ifrån Lassahusstenen, finns ett annat stenblock med olika hällristningar. Här finns fotsulor, rännor och skålgropar. Skålgroparna är små urgröpningar i stenen skapade av människor som levde här under forntiden. De flesta skålgropar dateras till bronsåldern, men det finns även skålgropar som har skapats under stenåldern och järnåldern. Skålgropar kallas även för älvkvarnar, då myten sa att älvorna malde sin säd i dessa. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var skålgroparna fortfarande förknippade med mystik och man offrade mynt och andra saker i dem. Än idag går det att hitta (moderna) mynt i stenens skålar. Vid skålgropsstenen finns en liten informationsskylt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: