Bokbussen

Bokbussen är den mobila biblioteksfilialen till kommunens Stadsbibliotek och vårt mål är att förmedla känslan av ett fullvärdigt bibliotek fast på hjul. Det ska kännas tryggt och välkomnande för alla, såväl barn som gamla, att besöka Bokbussen.
Vi har ett 80-tal hållplatser runt om i kommunen och här kan du låna, lämna tillbaka och hämta reservationer. För mer information om våra hållplatser, se vår hemsida.

KONTAKT:

Humlegången 6

bokbussen@laholm.se 

Tel: 070-208 41 60

Sökresultat: