TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi tillgängligheten för visitlaholm.se, eventuella problem med tillgänglighet och hur du kan meddela oss om något inte är tillgängligt.

Tillgänglighet för visitlaholm.se

Vi strävar efter att webbplatsen visitlaholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel våra besökare använder. Här beskriver vi hur visitlaholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har strävat efter att webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att viss typ av innehåll på webbplatsen inte är helt tillgängligt. Brister avser vi rätta till inom en snar framtid.

Innehåll som inte är tillgängligt

– Tangentbordsfokus
– Innehållet behöver uppdateras och anpassas enligt riktlinjerna
– Kodförbättring behövs för att webbsidan ska fungera med olika hjälpmedel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av visitlaholm.se. Vi har också låtit utomstående experter granska webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes december 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 20 januari 2021.

Sökresultat: