KONST

”Den lilla staden med de stora konstverken”

I nästan varje gathörn i Laholms stadskärna står en skulptur. Laholm kallas därför ”den lilla staden med de stora konstverken”. Grunden till samlingen lades en gång av stadens berömde borgmästare, Axel Malmquist, som med behållningen från de årliga teateruppsättningarna ”Lagaholmsspelen” (1933–1968) köpte in och skänkte inte mindre än 16 skulpturer till staden. Sedan dess har samlingen utökats och omfattar i dag fler än 30 konstverk.  I kommunen finns också ett flertal museer och gallerier. Vid Hästtorget i centrala Laholm ligger Teckningsmuseet, Nordens enda museum för teckningskonst, och i Hishult ligger ”lilla Louisiana” – Konsthallen Hishult.

 

Sökresultat: