Ysby kyrka

Den medeltida tegelkyrkan, sannolikt uppförd under 1200-talet, är en av Hallands bäst bevarade. Kyrktornet av gråsten erhöll sin nuvarande utformning vid 1800-talets mitt. Sakristian tillbyggdes vid en genomgripande restaurering 1953. Kyrkans exteriör har fortfarande medeltida prägel.

 

Sökresultat: