Naturreservat - Vindrarp

Vindrarp är ett reservat på 78 ha med lövskog på Hallandsåsens sluttning. Terrängen lutar konstant uppåt. Från reservatets norra delar till de södra delarna uppe på åsen är skillnaden i höjdled ungefär 160 meter. Från våtmarkerna uppe på höjdplatån rinner bäckar nerför sluttningen. Sammanlagt kan man hitta sju torp i reservatet, men de är sedan länge i ruiner.

Sökresultat: