Veingebadet

Bassängen har sex banor och är 25 meter lång. Det finns även en undervisningsbassäng och en plaskbassäng.

Öppet juni – augusti. 

Omklädningsrum, behagliga gräsytor, kiosk, duschar, vollybollplan och leksaker. 

 

Tel: 0430-184 91

Sökresultat: