Veinge - Neboslingan

Artrik led genom gammal hagmark, flitigt använd. I anslutning till slingan ligger det 18 meter höga Nebotornet. Lätt, kuperad terräng, skogsväg och skogsstig i blandskog. Längd 1,7 km.

 

 

Sökresultat: