Veinge kyrka

Kyrkans nuvarande planform är resultat av en radikal ombyggnad 1886 – 1887. Kyrkans exteriör har fortfarande medeltida prägel. Vid restaureringen 1959 – 1960, gjordes vissa omdisponeringar av kyrkans inre. Under restaureringen 1959 – 1960 förnyades kyrkans inredning på ett dramatiskt och okonventionellt sätt. Kyrkan renoverades ut- och invändigt under mitten av 00-talet. Orgeln helrenoverades år 2007.

Sökresultat: