Våxtorps kyrka

Kyrkan är Hallands enda i utpräglad trappgavelstil som tecken på det danska inflytandet över kyrkobyggandet. Den är en vitrappad stenkyrka som till äldsta delar är från 1200-talet. Tidigare hade kyrkan en hög tornspira, men denna förstördes vid en branden 1884 och ersattes då med nuvarande trappgavelstorn. Interiört finns spår av medeltida målningar. Den nuvarande interiören präglas mycket av den restaurering som genomfördes 1925-26.

 

Sökresultat: