Våxtorps hembygdsgård

Mitt emot Dammarna i Våxtorp ligger hembygdsgården – ett 1700-talshus som 1962 flyttades hit från Lärka Sjöhult på andra sidan länsgränsen. I parken står en milsten från 1666, hitflyttad även den. Ursprungligen stod stenen i Sjöalt men slängdes undan i samband med en vägomläggning. Efter påtryckningar från Våxtorps hembygdsförening fick den sin nuvarande plats. Den bär – liksom många andra milstenar – dåvarande lands-hövdingens initialer. När Karl XI såg detta, blev han ytterligt förtörnad på sin befallningshavande, som så oblygt ville framhäva sin egen person. Iacob Hård var emellertid snabbtänkt och förklarade, att bokstäverna stod för ”I Halland”. Sanningshalten i historien kan inte garanteras, men så berättas det i varje fall.

Statyn ”Bingerskan”, utförd av konstnären Lars Lindekrantz, stod tidigare framför hembygdsgården men stals 2011. Den symboliserande alla de sydhalländska kvinnor som livnärt sig på att sticka vackert mönstrade tröjor, vantar och sockar. Sedan 2014 står Magnus Ringborgs skulptur ”Bingerskan och katten” utanför hembygdsgården.

KONTAKT:

Våxtorp

31298 Våxtorp

Tel: 0703-39 94 06

Sökresultat: