Västralt

Västralt är ett reservat på 21 ha med ädellövskogar som huvudsakligen utgörs av skog i brant sluttning. I öster växer bokskog med inslag av ask och avenbok, vilket är relativt ovanligt i Halland.

 

Sökresultat: