Naturreservat - Tjuvhultskärret

Tjuvhultskärret är ett reservat på 3 hektar som sommartid erbjuder en fantastisk blomsterprakt. Till skillnad från större delen av Hallandsås innehåller marken vid Tjuvhult höga halter av kalk som förts hit av inlandsisen. Kalken samt långvarig hävd bidrar till att Tjuvhultskärret idag är ett av länets artrikaste slåtterkärr. Här finns arter som nattviol, grönvit nattviol och orkidéer som majnycklar och ängsnycklar. Hela området är väldigt känsligt för tramp, så var försiktig med var du sätter fötterna.

(Parkering finns)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: