Tjuvhultskärret

Tjuvhultskärret är ett reservat på 3 ha som sommartid erbjuder en fantastisk blomsterprakt. Till skillnad från större delen av Hallandsåsen innehåller marken vid Tjuvhult höga halter av kalk som förts hit av inlandsisen. Kalken samt långvarig hävd bidrar till att Tjuvhultskärret idag är ett av länets artrikaste slåtterkärr.

Sökresultat: