Tjärby sanddynsreservat

Tjärby sanddynsreservat består av ett stort flygsandfält på 60 ha. Sanddynerna är bevuxna med drygt 100-årig tallskog som planterades i slutet av 1800-talet och några dyner höjer sig 10 meter över omgivande mark. Sandfältet har en spännande historia som går tillbaka ända till bronsåldern.

Sökresultat: