Tjärby kyrka

Tjärby kyrka uppfördes i natursten och tegel och invigdes 1906. Kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka som möjligen var från 1200-talet. I kyrkan finns äldre inventarier som altartavla, predikstol och dopfunt som härrör från den medeltida kyrkan.

 

Sökresultat: