S:ta Gertruds kapell

S:ta Getruds kapell är ett begravningskapell. Det uppfördes 1903 och har sedan dess restaurerats vid flera tillfällen, senast 1986-87.

S:ta Gertruds kapell ligger på Laholms kyrkogård, och rymmer ca 80 sittplatser.

Sökresultat: