St:a Gertruds kapell

S:ta Getruds kapell är ett begravningkapell. Det uppfördes 1903 och har sedan dess restaurerats vid flera tillfällen, senast 1986-87.

St:a Gertruds kapell ligger på Laholms kyrkogård, och rymmer ca 80 sittplatser.

Sökresultat: