Söderskogen

Söderskogen är ett reservat på 32 ha och ligger i en kullig terräng i övergångslandskapet mellan kustslätten och sydsvenska höglandet. Här växer äldre ekskog av intressant karaktär, så kallad ”krattekskog”.

Sökresultat: