Skummeslövs Kyrka

Skummeslövs kyrka är en av Hallands äldsta kyrkor där de äldsta delarna är från 1100-talet. Skummeslöv kyrka ligger på ett gammalt fornminnes– och kultområde. En bebyggelse från stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid och missionstid800-talet har varit kontinuerlig och lämnat sina spår efter sig. När kyrkan restaurerades 1991-1992 hittades rester av kalkmålningar från medeltiden. I vapenhuset hänger en skeppsklocka från ett brittiskt örlogsskepp, som strandade utanför Skummeslöv 1760.

Sökresultat: