Skogaby kapell

Kapellet färdigställdes på 1910-talet. I början på 1960 byggdes det en klockstapel vid kapellet. Fram till 1938 var kapellet privatägt, men då överlämnades kapellet till Laholms kyrkliga samfällighet. En grundlig restaurering av kapellet genomfördes 1937-1938. Kapellet saknade från början begravningsplats. Kyrkogård runt kapellet anlades först år 1955.

 

Sökresultat: