Skatepark

Laholms skatepark på 500 kvadratmeter i gjuten betong. Området är indelat för två olika åkstilar med en ”bowl” och en ”street”.

Övrig information om skateparken

– Ytan är på ca. 500 m² (15×35).
– Belysningen är tänd till kl. 22.00.
– Bänkar finns runt rampen.

Regler för säkerhet och trivsel

– All åkning sker på egen risk – använd hjälm och skydd.
– Alla åkare med skateboard, inlines och kickbike är välkommen att åka i parken.
– Motorfordon och cyklar är inte tillåtna.
– Visa respekt för varandra och ta hänsyn till oerfarna åkare.
– Grafitti och klotter förstör betongytan och är därför förbjuden.
– Skateparken är ett alkohol- och drogfritt område.
– Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.
– Använd papperskorgarna, så kan ni skejta istället för att plocka skräp.
– Skada på anläggningen anmäles till Folkhälsocentrum.

KONTAKT:

Bättringsvägen 4

312 31 Laholm

Sökresultat: