Sjöaredsstenen

Fram till 1645 var Knäred gränsbygd mellan Sverige och Danmark. 1613 blev orten vida känd genom den fred, som satte punkt för Kalmarkriget. Fredsförhandlingarna hölls i Sjöared nära Smålandsgränsen, och där står nu en minnessten, rest 1925 av Hallands museum. För den unge Gustav II Adolf var det en hård fred. Bland annat krävde danskarna en svidande stor lösensumma för befästningen Älvsborg. En miljon riksdaler fick svenskarna punga ut med för Älvsborgs lösen.

Sökresultat: