Sankt Clemens kyrka

Kyrkan även kallad Laholms kyrka är belägen i de äldre delarna av staden som går under namnet Gamleby. Den ursprungliga kyrkobyggnaden uppfördes omkring tiden för stadens grundande. Från år 1225 finns det skriftliga bevis för kyrkans existens, men de äldsta bevarade delarna som finns idag är från 1400-talet. Kyrkan var helgad åt Sankt Clemens, handelsmännens och de sjöfarandes skyddspatron.

Sökresultat: