Naturreservat - Såghuslund

Såghuslund är ett knappt tre hektar stort lövskogsområde som sluttar ner mot Lagan. Miljön är näringsrik och luftfuktigheten hög. Det gör skogen varierad och spännande. I den urskogsliknande och trolska miljön finns bland annat ett tjugotal mäktiga ekar. Många av ekarna har en ålder på flera hundra år. Det växer inte bara stora ekar i skogen utan också björk, al och hassel i imponerande storlekar. Även trädsorter som körsbär, lönn, ask, fläder, lind och alm finns att skåda. De gamla träden gör att det är en väldigt artrik plats med många olika slags mossor och lavar. Det finns även en hel del olika insekter och skalbaggar som trivs här, vilket i sin tur gör att många fåglar finns i området. En bra tid att besöka Såghuslund är på våren och försommaren när löven slår ut och marken täcks av vitsippor. Det finns en led i området som är 1,2 km lång, varav en del är tillgänglighetsanpassad. Längs leden finns också en utkiksplats.

(Parkering finns)

Sökresultat: