Naturreservat - Såghuslund

Såghuslund är ett knappt tre hektar stort lövskogsområde som sluttar ner mot Lagan. Miljön är näringsrik och luftfuktigheten hög. Det gör skogen varierad och spännande. I den urskogsliknande och trolska miljön finns bland annat ett tjugotal mäktig ekar. En bra tid att besöka området är på våren och försommaren när löven slår ut och marken bl.a. täcks av vitsippor.

Sökresultat: