Ränneslövs kyrka

Ränneslövs medeltida kyrka byggdes omkring år 1150 och revs år 1871 för att ge plats åt en större byggnad. Nuvarande kyrka uppfördes åren 1870-1872.

Sökresultat: