Övragård

Övragård är ett reservat på 15 ha som ligger 50-60 meter över havet. Denna nivå motsvarar havsytans läge vid tiden för den senaste inlandsisens avsmältning. På områdetväxer nålginst som endast förekommer på ett tiotal platser i hela landet. I reservatet finns ett rikt fågelliv. Stengärdesgårdar, fossila åkrar och odlingsrösen vittnar om forna tiders markanvändning.

Sökresultat: