Örelids Gravfält

Bakom Tjärby kyrka avtecknar sig Örelids gravfält mot horisonten, beläget på en strandvall från slutskedet av istiden. På platsen finns 36 resta stenar och 4 högar från bronsåldern. En av högarna undersöktes 1930. Arkeologerna hittade en mansgrav med bronsdolk och dubbelknappar. De resta stenarna är från järnåldern, och flera av dem har lokala namn, exempelvis ”Kyrkgumman”.

 

Sökresultat: