Offentliga konstverk

”Den lilla staden med de stora konstverken”

I nästan varje gathörn i Laholms stadskärna står en skulptur. Laholm kallas därför ”den lilla staden med de stora konstverken”. Grunden till samlingen lades en gång av stadens berömde borgmästare, Axel Malmquist, som med behållningen från de årliga teateruppsättningarna ”Lagaholmsspelen” (1933–1968) köpte in och skänkte inte mindre än 16 skulpturer till staden. Sedan dess har samlingen utökats och omfattar i dag fler än 30 konstverk skapade av diverse framstående konstnärer.

Gå en konstupptäcktsfärd på egen hand i staden (pdf finns nedan) eller hämta en konstpromenadskarta på turistbyrån.

Konst- och stadsvandring i Laholm (pdf)

Kontakt

För mer information kontakta kultursekreterare Thérèse Ehrenborg på therese.ehrenborg@laholm.se

Sökresultat: