Naturreservat - Musikedalen

Musikedalen är ett 110 hektar stort område på Hallandsås platå, vid gränsen mot Skåne, som har varit skogsbevuxet utan avbrott sedan lång tid. Delar av reservatet har varit skogsklätt sedan 1600-talet och förmodligen ännu längre. Landskapet är spännande med stupande branter, sumpskogar och bokskogsluttningar. Reservatet har ett rikt fågelliv med arter som orre, mindre flugsnappare, morkulla och spillkråka. Här har även hittats tjugo rödlistade fågelarter. Om du vill besöka Musikedalen krävs en bra vägkarta, då det bara är skogsbruksvägar som leder in i naturreservatet.

(Parkering saknas)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

 

Sökresultat: