Naturreservat - Musikedalen

Musikedalen är ett 110 hektar stort område på Hallandsåsens platå vid gränsen mot Skåne, som har varit skogsbevuxet utan avbrott sedan lång tid. Delar av reservatet har varit skogsklätt sedan 1600-talet och förmodligen ännu längre. Landskapet är spännande med stupande branter, sumpskogar och bokskogsluttningar.

 

Sökresultat: