Mästocka ljunghed

Mästocka ljunghed är en kvarleva av de vidsträckta hedområden som i äldre tider täckte stora delar av Halland. Området är ca 70 ha stort. Enligt gammal sed har man omväxlande bete och ljungbränning. Hallands landskapsblomma är hårginsten och under blomningstiden i juni lyser heden guldgul av dessa blommor. Senare på hösten färgas heden lila av ljung. Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden, man får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var.

Sökresultat: