Naturreservat - Mästocka ljunghed

Mästocka ljunghed är en kvarleva av de vidsträckta hedområden som i äldre tider täckte stora delar av Halland. Området är cirka 70 hektar stort. Enligt gammal sed har man omväxlande bete och ljungbränning. Hallands landskapsblomma är hårginsten och under blomningstiden i juni lyser heden guldgul av dessa blommor. Senare på hösten färgas heden lila av ljung. Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden – man får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var. Det finns stor mångfald av fågelarter i reservatet, har du tur kan du få se och höra orren spela under vårmorgnarna. Även ängspiplärka, trädlärka och sånglärka trivs på heden. I området finns två markerade stigar och strax utanför reservatet ligger Björsjö – om du är sugen på ett dopp.

(Parkering finns)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: