Mästocka Kapell

Kyrkan invigdes 1878. Redan 1850 hade förslag lagts fram om ett kyrkbygge i Veinge skogsbygd. Kyrkan byggdes av sten och taket lades av tjärad spån. Kostnaderna uppgick till 12.000 kr. Därtill kom hundratals dagsverken från bygdens folk. År 1890 installerades en kyrkorgel. År 1948 utfördes en omfattande restaurering. Golvet i kyrkan var av trä men belades av kalkstensplattor 1951. Renovering av kyrkans inre och yttre utfördes senast 2011.

Sökresultat: