Lugnarohögen

Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern (ca 800–600 f.Kr), som 1926 undersöktes och blev en smärre sensation, eftersom den visade sig innehålla en stensättning i form av ett skepp. Detta var första gången man påträffade en skeppssättning inuti en gravhög. Ett snabbt beslut togs att bevara denna upptäckt för eftervärlden, och en kupol gjöts över skeppet i det ursprungliga rösets storlek, och detta förbands med den intilliggande stugan med en underjordisk gång.

Graven visade sig innehålla de brända benen av en människa, nedlagda i en kruka av keramik och tre små bronsföremål: en syl, en pincett och en dolk. Runtomkring krukan i den lilla stenkistan fanns de brända benen av en yngre och en äldre man. Längre upp i gravhögen upptäcktes också en s.k sekundärbegravning, alltså ytterligare en stenkista med brända ben, gravlagd vid ett senare tillfälle.

På 50-talet gjordes en analys av benen i skeppssättningen, och de visade sig ha tillhört en ung kvinna, ca 18–25 år gammal. Vid den första undersökningen på 20-talet utgick man från att det var en man av makt som fått en så storslagen begravning. Så vem var hon?

På grund av gravens dåliga skick har Lugnarohögen hållits stängd för besökare sedan 2011. Just nu pågår ett omfattande restaureringsarbete som beräknas vara klart någon gång under 2019.

Lugnarohögen är en av två gravar i hela Sverige som man kan beträda – den andra är Kungagraven i Kivik.

 

KONTAKT:

Lugnarohögen

312 97  Laholm

Sökresultat: