Kyrkan i Hishult

På platsen fanns tidigare en medeltidskyrka byggd av sten i romansk stil. Hishults nuvarande kyrka uppfördes åren 1901-1902 och ersatte tidigare medeltidskyrka. Den omgivande kyrkogården gjorde det inte möjligt att rent planmässigt bygga på konventionellt sätt. Den ligger i därför i nord-sydlig riktning, medan öst-väst är det normala. En del intressanta inventarier finns: krucifix från 1400-talet, altaruppsats från 1708 och predikstol i bygdebarock från 1769.

Sökresultat: