Naturreservat - Knutstorp

Knutstorp är ett spännande område på 54 hektar där variationen i landformer och naturtyper ger en känsla av vildmark. Här hittar du en värdefull mosaik av våtmarker, tallskogar och lövblandskog samt utsiktspunkter, öppna vidder och spår från äldre tider. Se träden spegla sig i tjärnen och fundera över hur livet tedde sig på gården Knutstorp som var bebodd fram till år 1944. Har du tur kan du få syn på tjädern som trivs på myrmarken. Här finns även två rödlistade fåglar: mindre hackspett och nötkråka.

(Parkering saknas)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: