Ingvarsbygget

Ingvarsbygget är ett reservat på tolv hektar som består av en gård och ett åldrigt odlingslandskap, ängsmark samt både gles och tät skog. Den siste ägaren, Hilbert Karlsson, som avled 1989, följde sin mors önskan, nämligen att förändra så lite som möjligt på gården. Mangårdsbyggnaden ser ut på samma sått idag som när den uppfördes 1913 och är mycket välbevarad.

Sökresultat: