Naturreservat - Ingvarsbygget

Ingvarsbygget är ett reservat på 12 hektar som består av en gård, ett åldrigt odlingslandskap, ängsmark samt både gles och tät skog. Den siste ägaren, Hilbert Karlsson, som avled 1989, följde sin mors önskan att förändra så lite som möjligt på gården. Mangårdsbyggnaden är mycket välbevarad och ser likadan ut idag som när den uppfördes 1913. I området finns också en vandringsled som går genom naturreservatet.

(Parkering finns)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: