Hollandsbjär

Hollandsbjär är en 8 ha öppen, halländsk, gammal gräshed med enstaka enar som hålls öppen genom bete. Reservatet har främst tillkommit för att skydda de rika förekomster av ginst och backsippa som finns i området. Som besökare i området kan man få se både hårginst, som är Hallands landskapsblomma, och nålginst. Nålginsten finns inom landet endast i Veinge socken och Hollandsbjär är en av de mest värdefulla lokalerna för arten.

 

Sökresultat: