Naturreservat - Hollandsbjär

Hollandsbjär är en gammal gräshed på 8 hektar med enstaka enar som hålls öppen genom bete. Reservatet har främst tillkommit för att skydda de rika förekomster av ginst och backsippa som finns i området. Som besökare kan man få se både hårginst, som är Hallands landskapsblomma, och nålginst. I Sverige finns nålginsten endast i Veinge och Hollandsbjär är en av de mest värdefulla ställena för arten. För att bevara de öppna hedarna så har man låtit djuren beta av marken och så görs även idag. Detta gynnar arter som exempelvis kattfot, svinrot och granspira, men även insekter som majbagge och grön sandjägare. (Parkering finns)

 

Sökresultat: