Vandring - Hökaslingan

Välbesökt motionsspår genom vacker strandskog i naturreservatet Hökafältet. Flack terräng, stenmjölsbelagd skogsstig i strandskog. Det finns fyra olika slingor som har en längd på mellan 2,5 km och 6 km.

 

 

Sökresultat: