Naturreservat - Hökafältet

Hökafältet är ett för Halland och hela landet värdefullt sanddynsområde med såväl öppna dynområden som våtmarker och trädklädda sandmiljöer på cirka 400 hektar. Reservatet bjuder på härliga vandringar över öppna sanddyner och genom sluten tallskog. I reservatet, som har en spännande historia, finns ett rikt växt- och djurliv som präglas av den sandiga miljön. Här finns flertalet leder som är anpassade för rullstolar, rullatorer och barnvagnar. (Parkering finns)

Läs mer

Läs mer om Hökafältet på Länsstyrelsens webbplats

Sökresultat: