Vandring - Hishultsslingorna

Det finns tre olika slingor i Hishultsområdet. På en av slingorna som är 1,3 km vandrar du i lätt kuperad terräng bland annat på skogsväg bland mossar och kärr i närheten av Gammelgården. Övriga två slingor har flack terräng och en längd på 400 m respektive 2 km.

 

Sökresultat: