Hembygdsmuseet i Veinge

Det som i dag utgör Veinge församlingshem i kyrkbyn var på sin tid Sveriges äldsta i bruk varande skola. 1842 infördes den allmänna folkskolan, men undervisningen i Alsingska började redan tio år tidigare. Där pluggade traktens ungar flitigt fram till 1963. En lärosal har bevarats. Uthuset till Alsingska skolan inrymmer Veinge hembygdsmuseum. I en nybyggd lokal intill härbärgeras stora saker, till exempel olika vagnar.

KONTAKT:

Veinge

31245 Veinge

Tel: 076-7655614

Sökresultat: