Hasslövs Kyrka

Delar av Hasslövs kyrka är från 1200-talet. Den smäckra tornspiran dateras dock till 1708. 1712-1760 gjordes invändiga ändringar i kyrkan. Nuvarande långhus och kor uppfördes 1862-1863 samtidigt som tornet bibehölls.

Sökresultat: