Hälsans stig

Rundslinga i centralorten, som man kan börja där det passar. Spännande slinga i omväxlande miljö. 

Kuperad terräng, asfalt, grusväg och naturmark. Längd 6 km. 

 

 

Sökresultat: