Vandring - Hallandsleden

Hallandsleden är 380 km lång. 53 km finns i Laholms kommun och den knyts samman med Skåneleden i Koarp på Hallandsås. Den går genom mycket växlande natur i inlandet och är märkt med en orange markering.

Längs leden finns vindskydd för övernattning i Mestocka, Västralt, Ekegården och Koarp. Här finns dessutom eldstad och soptunnor samt möjlighet att fylla på vatten antingen i direkt anslutning till vindskyddet eller på skyltad plats utmed leden.

 

Sökresultat: