Göstorps skog

Göstorps Skog är ett naturskogsområde med orörd prägel på ca 180 ha. Norra delen består till största delen av ädellövskog och i söder finns länets största sluttningsmyr. Här finns skogsbevuxna ändmoränryggar tvärs över den sluttande marken som hindrar vattenavrinning och kärr bildas mellan höjderna. Skogen har en orörd prägel och här finns livsrum för växter och djur som missgynnas i kulturskogen.

 

 

Sökresultat: