Gammelgården

Gammelgården i Hishult är en fyrlängad 1700-talsgård med ryggåsstuga i sydgötisk stil. Stugan uppfördes ca 1730 i Östra Karups socken, närmare bestämt i Eskilstorps by vid foten av Hallandsås nordsida. Omkring år 1900 lyftes ryggåsstugans tak till samma nivå som härbrenas åsar, efter att Nordiska museet hade låtit göra ritningar av originalstugan.

Veinge Hembygdsförening köpte stugan 1948 och året efter monterades den ner och var magasinerad i Veinge till 1958 då Gösta Hansson, Hishult, köpte den. 1958-61 återuppförde Gösta stugan efter kopior av Nordiska museets ritningar. Göstas insats är smått fenomenal eftersom han gjorde praktiskt taget allt arbete själv, med en arm! 1979, året efter Göstas bortgång, skänkte hans hustru Brita Hansson stugan till Södra Hallands Hembygdsförening.

De tre uthuslängorna kommer från Brånalt, Knäreds socken. Lantbruksnämnden hade förvärvat gården och skänkte byggnaderna mot att de blev nedmonterade och bortforslade.

I en av längorna finns en droska som skänktes till gården 1964. Från början ägdes droskan av kyrkoherde Lundberg, Veinge. Efter dennes bortgång ropades vagnen in på auktion 1901 av Per Jönsson, Sofielund, Vallberga, och därifrån kom den till Hishult. 1992 genomgick den en renovering vid Varbergs museum. För att få även inredningen i gott skick har droskan blivit omklädd.

 

Gammelgården är öppen för visning under sommarhalvåret. Klicka på länken nedan för aktuell information.

KONTAKT:

Hishult

31021 Laholm

Tel: 0430- 405 44

Sökresultat: