Flammabadet

Bassängen har sex banor och är 25 meter lång. Det finns även en undervisningsbassäng och en plaskbassäng.

Öppet juni – augusti.
Omklädningsrum, behagliga gräsytor, kiosk, duschar, vollybollplan och leksaker.

 

Sökresultat: