Flammabadet

Bassängen har sex banor och är 25 meter lång. Det finns även en undervisningsbassäng och en plaskbassäng.

Öppet juni – augusti.
Omklädningsrum, behagliga gräsytor, kiosk, duschar, vollybollplan och leksaker.

 

Tel: 0430-504 27

Sökresultat: