Fiske i Smedjeån och Edenbergaån

Smedjeån är 55 km lång och rinner ihop med Lagan utanför Mellby. I ån finns bland annat öring, lax, färna, id, abborre, ål och gädda. Smedjeån rinner upp vid Långalt i norra Skåne och strömmar först åt nordost mot Store Sjö på den Skånsk-Halländska gränsen, därifrån strömmar den västerut genom södra Halland förbi Oxhultasjön. Den mynnar ut i Lagan, nära dess utlopp i havet. Dess största biflöde är Edenbergaån.

Smedjeån var förr i tiden en lång sjö med mycket sankmark omkring, som uppdikades 1854.

 

 

Tel: 0708-939633

Sökresultat: