Ekered - Hasslöv

Ekered var en by med 5 gårdar och 3 torp som försvann i mitten på 1900-talet. Byns namn finns dokumenterat sedan 1300-talet. Det avslöjar att ekskog röjdes för att anlägga byn. Reservatet på 33 hektar har en riklig förekomst av den vackra smörbollen och här finns mängder av Jungfru Marie nycklar. Växtplatsen är fridlyst.

 

Sökresultat: