Naturreservat - Ekered

Ekered var en by med fem gårdar och tre torp som försvann i mitten på 1900-talet. Byns namn finns dokumenterat sedan 1300-talet. Det avslöjar att ekskog röjdes för att anlägga byn. Här finns rester kvar av bebyggelse i form av stenmurar, ruiner och odlingsrösen. Reservatet på 33 hektar har en riklig förekomst av den vackra smörbollen och här finns mängder av Jungfru Marie nycklar. Växtplatsen är fridlyst. (Parkering finns)

 

Bild: Länsstyrelsen Halland

 

Sökresultat: